Københavns og Vatov valgmenigheder

Gudstjenester

i Vartov Kirke og Immanuelskirken*

Niels Grønkjær varetager gudstjenesten hvis ikke andet er anført.

20. maj (pinsedag)
Vartov Kirke kl. 10

21. maj (anden pinsedag)
Immanuelskirken kl. 10

27. maj (trinitatis)
Vartov Kirke kl. 10
Torkild Thaning

3. juni (1. søndag efter trinitatis)
Ingen gudstjeneste
Foreningens af Grundtvigske Valg- og Frimenigheders årsmøde i Vallekilde

10. juni (2. søndag efter trinitatis)
Vartov Kirke kl. 9.00
Immanuelskirken kl. 10.30

17. juni (3. søndag efter trinitatis)
Vartov Kirke kl. 10
Kaffe i præsteboligen

24. juni (4. søndag efter trinitatis)
Immanuelskirken kl. 10

*Immanuelskirken er beliggende
Forhåbningsholms Allé 20A, 1904 Frederiksberg C