Københavns og Vatov valgmenigheder

Gudstjenester

i Vartov Kirke og Immanuelskirken*

Niels Grønkjær varetager gudstjenesten hvis ikke andet er anført.

19. november (23. søndag efter trinitatis)
Vartov Kirke . . . . . . . . . . . .kl. 10.00

26. november (sidste søndag i kirkeåret) Immanuelskirken . . . . . . . .kl. 10.00
Korsang

3. december (advent)
Vartov Kirke . . . . . . . . . . . .kl. 10.00

10. december (2. søndag i advent)
Vartov Kirke . . . . . . . . . . . .kl. 10.00 Immanuelskirken . . . . . . .. .kl. 16.00

17. december (3. søndag i advent)
Vartov Kirke . . . . . . . . . . . .kl. 10.00

24. december (4. søndag i advent og juleaften) Immanuelskirken . . . . . . . .kl. 13.30
Vartov Kirke . . . . . . . . . . . kl. 15.00

25. december (juledag)
Immanuelskirken . . . . . . . .kl. 10.00

26. december (anden juledag)
Vartov Kirke . . . . . . . . . . . .kl. 10.00

31. december (julesøndag)
ingen gudstjeneste


*Immanuelskirken er beliggende
Forhåbningsholms Allé 20A, 1904 Frederiksberg C