Københavns og Vatov valgmenigheder

Gudstjenester

i Vartov Kirke og Immanuelskirken*

Niels Grønkjær varetager gudstjenesten hvis ikke andet er anført.

25. februar (2. søndag i fasten)
Vartov Kirke kl. 10

4. marts (3. søndag i fasten)
Immanuelskirken kl. 10
Korsang

11. marts (midfaste)
Vartov Kirke kl. 10

18. marts (Mariae bebudelse)
Immanuelskirken kl. 10
Korsang
Vartov Kirke kl. 16

25. marts (palmesøndag)
Vartov Kirke kl. 10
Sommertid begynder

29. marts (skærtorsdag)
Immanuelskirken kl. 10

30. marts (langfredag)
Vartov Kirke kl. 10

1. april (påskedag)
Immanuelskirken kl. 10

2. april (anden påskedag)
Vartov Kirke kl. 10

8. april (1. søndag efter påske)
Immanuelskirken kl. 10
Doris Ottesen

15. april (2. søndag efter påske)
Vartov Kirke kl. 10

22. april (3. søndag efter påske)
Vartov Kirke kl. 10
Immanuelskirken kl. 16

27. april (bededag)
Ingen gudstjeneste

29. april (4. søndag efter påske)
Vartov Kirke kl. 10
Konfirmation

*Immanuelskirken er beliggende
Forhåbningsholms Allé 20A, 1904 Frederiksberg C