Københavns og Vatov valgmenigheder

Gudstjenester

i Vartov Kirke og Immanuelskirken*

Niels Grønkjær varetager gudstjenesten hvis ikke andet er anført.

Ingen gudstjenester i juli måned

5. august (10. søndag efter trinitatis)
Immanuelskirken kl. 10

12. august (11. søndag efter trinitatis)
Vartov Kirke kl. 10

19. august (12. søndag efter trinitatis)
Vartov Kirke kl. 9
Immanuelskirken kl. 10.30
Ingrid Ank, begge

26. august (13. søndag efter trinitatis)
Vartov Kirke kl. 10

2. september (14. søndag efter trinitatis)
Immanuelskirken kl. 10
Korsang

9. september (15. søndag efter trinitatis)
Vartov Kirke kl. 10

*Immanuelskirken er beliggende
Forhåbningsholms Allé 20A, 1904 Frederiksberg C