Københavns og Vatov valgmenigheder

Medlemskab af Københavns Valgmenighed

Kontakt præsten eller valgmenighedens formand, hvis du ønsker at blive medlem.

Præst: Niels Grønkjær, tlf. 33 13 30 31, email: ng@kvvv.dk

Formand: Klaus Skovsted, tlf. 51 40 96 20, email: klaus@skovsted.info

Menighedens bankkonto: 2191-6897622120