Københavns og Vatov valgmenigheder

Kontakt os

Præst for begge menigheder:

Niels Grønkjær
Løngangstræde 24, 2.
1468 København K
Tlf: 33 13 30 31
e-mail: ng@kvvv.dk


Københavns Valgmenighed:

Immanuelskirken
Forhåbningsholm Allé 20,
1904 Frederiksberg C

Formand:
Jens Hestbech
Gl. Kongevej 19, 3.th.
1610 København V
Tlf: 31 90 75 97
e-mail: jens.hestbech@gmail.com

Forretningsfører:
Ejvind Lynning
Maglestien 10
2860 Søborg
Tlf: 39 69 82 53 / 23 96 86 24
e-mail: ejvind@hayslynning.dk
Bank: 1551 - 9028390

Kirketjener:
Rasmus Jensen
Bentzonsvej 8, st.th
2000 Frederiksberg
Tlf: 22 40 19 37
e-mail: rasmusj89@gmail.com

Organist:
Tom Ernst
Esplanaden 5B, st.tv.o.g.
1263 København K
Tlf: 0046-70738113441 / 33 12 69 52
e-mail: tom_ernst@hotmail.com 

 

Vartov Valgmenighed

Vartov Valgmenighed
Løngangstræde 24, 2.
1468 København K

Formand
Vibeke Hein
Kongevejen 467B
2840 Holte
tlf: 20 19 89 90
e-mail: vibekehein@gmail.com 

Forretningsfører
Kurt Gotfredsen
Opnæsgård 57, 1. th.
2970 Hørsholm
tlf: 31 95 63 72 (kl. 17-19)
e-mail: kurt.gotfredsen@webspeed.dk

Kirketjener
Agnete Veit
Elers' Kollegium
Store Kannikestræde 9
1169 København K
tlf: 40 38 55 44
e-mail: agneteveit@hotmail.com 

Organist
Inge Bønnerup
Peter Bangs Vej 153, 1.tv
2000 Frederiksberg
tlf: 33 32 68 90
e-mail: inge.boennerup@mail.dk

Børnepasning under gudstjenester
kontakt Signe Rørdam Thomsen
e-mail: roerdam@hotmail.com