Københavns og Vatov valgmenigheder

Københavns Valgmenighed

Immanuelskirken
Forhåbningsholm Allé 20,
1904 Frederiksberg C


Vis stort kort

 

Præst
Niels Grønkjær
Løngangstræde 24, 2.
1468 København K
tlf: 33 13 30 31
e-mail: ng@kvvv.dk
(i præstens fravær besvares telefonen af Vibeke Hein, Formand for Vartov Valgmenighed)
 

 

Formand
Klaus Skovsted
Valdemars Allé 30
2860 Søborg
Tlf: 51 40 96 20
e-mail: klaus@skovsted.info


Forretningsfører
Ejvind Lynning
Maglestien 10
2860 Søborg
Tlf: 39 69 82 53 / 23 96 86 24
e-mail: ejvind@hayslynning.dk

Menighedens bankkonto: 2191-6897622120

 
Kirketjener
Margrethe Tougaard Møller
Rued Langgaards Vej 18, 6.655
2300 København S
Tlf: 22 95 49 75
e-mail: margrethe.tougaard@gmail.com

Organist
Tom Ernst
Esplanaden 5B, st.tv.
1263 København K
Tlf: 0046-707381341/ 33 12 69 52 
 e-mail: tom_ernst@hotmail.com