Københavns og Vatov valgmenigheder

Vartov Valgmenighed

Vartov Kirke
Løngangstræde 24
1468 København K

Vartov Valgmenighed
Løngangstræde 24, 2.
1468 København K


Vis stort kort


Præst
Niels Grønkjær
Løngangstræde 24, 2.
1468 København K
tlf: 33 13 30 31
e-mail: ng@kvvv.dk
(i præstens fravær besvares telefonen af Vibeke Hein, formand for Vartov Valgmenighed)

Formand
Vibeke Hein
Kongevejen 467B
2840 Holte
tlf: 20 19 89 90
e-mail: vibekehein@gmail.com


Forretningsfører
Kurt Gotfredsen
Opnæsgård 57, 1. th.
2970 Hørsholm
tlf: 31 95 63 72 (kl. 17-19)
e-mail: kurt.gotfredsen@webspeed.dk
 

Organist
Inge Bønnerup
Peter Bangs Vej 153, 1.tv.
2000 Frederiksberg
tlf: 33 32 68 90
e-mail: inge.boennerup@mail.dk


Kirketjener
Agnete Veit
Elers' Kollegium
Store Kannikestræde 9
1169 Københan K
tlf: 40 38 55 44
e-mail: agneteveit@hotmail.com