Københavns og Vatov valgmenigheder

Medlemskab

Kontakt præsten eller en af valgmenighedernes formænd, hvis du ønsker at blive medlem.