Københavns og Vatov valgmenigheder

Kontakt præsten eller valgmenighedens formand, hvis du ønsker at blive medlem.

Medlemsbidrag

Betaling af medlemsbidrag til Vartov Valgmenighed CVR-nr. 62647728

Betalingen kan ske med følgende kreditkort

Dankort e-dankort

 

Vartov Valgmenighed er godkendt af skatteministeren til at modtage gaver, som kan fradrages ved indkomstopgørelsen, j.f. j.nr. 15-921-00089. Indsamlede midler anvendes til menighedens daglige drift.

Se godkendelse på Indsamlingsnævnets liste IndsamlingsnaevnListe.pdf

I henhold til given tilladelse af den 5. februar 2015 journalnummer 15-921-00089, kan det oplyses, at de
indsamlede beløb for perioden 1/1 - 31/12 2017 udgør kr. 114.987,-.
Beløbet indgår i det samlede medlemsbidrag i nærværende regnskab.

Regnskabet er offentliggjort på Indsamlingsnævnets hjemmeside.

 

Persondataforordningen (GDPR) gældende fra 25. maj 2018.

”I forbindelse med din indmeldelse i Vartov Valgmenighed skal valgmenigheden i h.t. art. 13 i EU’s persondataforordning give dig en række oplysninger.

Vartov Valgmenighed registrerer oplysninger opgivet af medlemmerne selv i forbindelse med oprettelse af medlemskab af menigheden, dvs. registrerer navn, adresse og CPR-nummer og eventuelt telefonnummer og mailadresse.

 Endvidere registreres oplysninger om betalte medlemsbidrag. Oplysningerne opbevares og sikres i menighedens database og videregives, såfremt der er en lovgivningsmæssig forpligtelse til det, f.eks. fordi der skal ske indberetning til offentlige myndigheder som SKAT og Folkeregister. Vartov Valgmenigheds årsberetning, som er almindelig tilgængelig, medtager alene medlemmernes navn og adresse. Samtykke til den nævnte registrering og videregivelse af det registrerede, som forordningen kræver, anses for givet, når et medlem af menigheden ved indmeldelse eller eventuelt senere afgiver disse oplysninger. Samtykket kan til enhver tid trækkes tilbage.

 

Dataansvarlig efter forordningen er Vartov Valgmenigheds nævn. Det arbejde med persondata, som præsten og regnskabsføreren foretager, udføres på vegne af nævnet.

 

Retsgrundlaget for registreringerne er lov om valgmenigheder, § 6 og vedtægterne for Vartov Valgmenighed, § 2.

 

Nævnets, præstens og forretningsførerens kontaktoplysninger er som følger:

 

Nævn: Løngangsstræde 24, 2, 1468 København K.

                 Tlf. 33133031   e-mail: ng@kvvv.dk   hjemmeside: www.kvvv.dk.

Præst: Niels Grønkjær. Samme kontaktoplysninger som nævnet.  

Forretningsfører: Kurt Gotfredsen, Opnæsgård 57, 1.th, 2970 Hørsholm 

                                     

Handelsbetingelser
Dette bidrag/betaling er omfattet af fortrydelsesret. Det vi sige at du sædvanligvis har ret til at fortryde dit bidrag/din betaling indenfor 14 dage efter transaktionen er gennemført.

Imidlertid er du ved at foretage en digitaltransaktion, som indgår i valgmenighedens regnskab kort efter transaktionen er afsluttet. På den baggrund vil du ikke have mulighed for at fortryde denne transaktion.

Du er altid velkommen til at kontakt forretningsføren for yderligere oplysninger vedr. betalingen.