Københavns og Vatov valgmenigheder
søndag den 3. december efter gudstjenesten
kl. 17 - 19.30