Københavns og Vatov valgmenigheder
Mandag den 30. april kl. 19.30 i menighedssalen