Københavns og Vatov valgmenigheder
Vartov Kirke torsdage 22. februar og 15. marts kl. 17
Menighedsmøde mandag den 5. marts kl. 19.30
Mandag den 12. marts kl. 19.30 i præsteboligen i Vartov opgang E