Københavns og Vatov valgmenigheder

Billedhugger Laila Westergaard

Ved menighedsmødet mandag den 25. september kl. 19.30 fortæller Laila Westergaard om sit arbejde med billedkunsten gennem de seneste 27 år. Hun er billedhugger i egentlig forstand idet hun hugger billeder og skulpturer i granit. Som tredje generation i en sten- og billedhuggerfamilie har arbejdet med stenene fulgt hende fra barnsben. Billeder fra hverdagen indhugges nænsomt i skulpturer og relieffer med hammer og mejsel, i et forsøg på at skabe lethed i et ellers tungt og jordbundet materiale.
Laila Westergaard har udstillet og udført mange større udsmykningsopgaver rundt om i Danmark. For tiden arbejder hun på ’Kilden i Vartov’, en vandkunst som opstilles i Grønnegården i foråret 2018.
 


› Tilbage