Københavns og Vatov valgmenigheder

Efterårsmøde i Ubberup

Søndag den 8. oktober afholder de sjællandske valgmenigheder efterårsmøde i Ubberup. Det indledes med gudstjeneste kl. 10 ved Anna Monrad. Efter frokost er der sangtime med organist Karen Margrethe Gammelby. Efter kaffe holder filminstruktør Nils Malmros foredrag om sin film ’Sorg og glæde’. Mødet slutter kl. 16. Udførligt program fremlægges i kirkerne og på hjemmesiden.
Tilmelding senest 20. september til Vibeke Hein og Jens Hestbech som vil søge at koordinere transport. Pris kr. 200 som bedes indbetalt til Vartov Valgmenigheds bankkonto, via hjemmesiden eller netbank, med angivelse af navn og formål.
 


› Tilbage