Københavns og Vatov valgmenigheder

Luthers salmer og melodier i Hans Thomissøns salmebog

 Sven Rune Havsteen og Inge Bønnerup giver en introduktion til den musikteologiske baggrund og de liturgiske præmisser for den lutherske salmesang i Danmark. Ud fra eksempler i Hans Thomissøns Den danske Salmebog fra 1569 peges der på nogle hohvedspor i den musikalske fortolkning af Luthers salmer, som fandt nedslag i den salmebog, der i 130 år var den autoriserede salmebog i Danmark.

Første del af aftenen foregår i menighedssalen, anden del i kirken, hvor vi synger udvalgte Luther-salmer.


› Tilbage