Københavns og Vatov valgmenigheder

’Orlovspræst’

Råd og Nævn har bevilget Niels Grønkjær tre måneders orlov efter sommerferien, august, september, oktober. Niels skal i gang med sidste bind i en planlagt trilogi, hvoraf bind et er bogen Den nye Gud, bind to Det nye menneske, som udkommer i august.
Der er lavet aftale med pensioneret valgmenighedspræst Mette Marslund om at varetage gudstjenester, kirkelige handlinger og menighedsmøder, mens Niels har orlov, dvs. fra første søndag efter sommerferien og indtil slutningen af oktober. Der er bevilget midler fra Foreningen af Grundtvigske Valg- og Frimenigheders Orlovskasse til aflønning af Mette Marslund.
Kirkens telefon vil, som sædvanligt når Niels er fraværende, blive viderestillet til Vibeke Hein, som formidler kontakt videre. Yderligere oplysninger om praktiske forhold kan læses i juninummeret af kirkebladet.
Vibeke Hein og Jens Hestbech


› Tilbage