Københavns og Vatov valgmenigheder

Peter Harder: Sproget, fællesskabet og identitetspolitikken

Ved menighedsmødet mandag den 5. marts kl. 19.30 taler professor i engelsk sprog Peter Harder. Vi har altid taget for givet at menneskets verden har særlige egenskaber som adskiller den fra resten af virkeligheden, men det er efterhånden blevet klart at egenskaber som bevidsthed og intelligens er noget vi har fælles med (andre) dyr. Forskning i det evolutionære grundlag for sprogevnen har nu givet et nyt bud på hvad det særlige er: evnen til at dele tanker og følelser med andre. Kun i kraft af denne evne kan man opbygge sprog – for betingelsen er at man afstår fra at tillægge ordene sin egen foretrukne betydning, og respekterer ordenes fælles betydning.
Med sproget som grundlag kan man derfor opbygge betydningsfællesskaber der går ud over det rent sproglige. Det giver individet ganske særlige muligheder, som rækker fra små og daglige ting som at være målmand på klassens fodboldhold til det store perspektiv som menneskerettigheder. Pointen i dette foredrag er at der i tidsånden ligger en risiko for at glemme at alle sådanne muligheder er funderet i et bæredygtigt fællesskab – en risiko som kan illustreres med identitetspolitikken der af nogle anses for at være en vigtig baggrund for Trumps valgsejr.
 


› Tilbage