Københavns og Vatov valgmenigheder

Sensommermøde 2017

Vartov Valgmenighed inviterer igen i år til sensommermøde søndag den 3. september. På baggrund af sit mangeårige kendskab til USA holder vikarpræst Mette Marslund foredrag om Thomas Jefferson. Han var manden, der formulerede Drømmen om Amerika i den amerikanske uafhængighedserklæring, og som forsøgte at føre den ud i livet, både forfatningsmæssigt, politisk og privat. Med udgangspunkt i hans liv følger vi drømmen og ser, hvilken indflydelse Jeffersons tankegang og holdninger har haft på udviklingen af det USA, som i dag står over for enorme udfordringer både socialt og politisk.
Efter gudstjenesten kl. 10 er der frokost i salen, sangtime ved Mette Marslund, kaffe, foredrag og samtale. Vejret indbyder forhåbentlig til hyggelige ophold i Grønnegården.
 


› Tilbage