Københavns og Vatov valgmenigheder
Første gang tirsdag den 30. januar kl. 16.30