Københavns og Vatov valgmenigheder

Studiekreds om ånd, ved Niels Grønkjær

Vi læser idéhistorikeren Hans-Jørgen Schanz’ lille bog Ånd (forlaget Klim 2017, 107 sider). Det gamle ord ånd er trængt af naturvidenskaberne og dannelsesmangel, men det må genoplives, for menneskelighedens skyld.

Studiekredsen finder sted følgende tirsdage kl. 16.30 i præsteboligen i Vartov opgang E: 30/1, 6/2, 20/2 og 27/2.

Til næste gang, 27/2, som er sidste gang, læser vi side 93-107.

Niels Grønkjær


› Tilbage