Københavns og Vatov valgmenigheder

Vartov Valgmenighed - menighedsnævn

Formand
Vibeke Hein
Kongevejen 467b
2840 Holte
Tlf: 20 19 89 90
e-mail: vibekehein@gmail.com
Søren Anker-Møller
Jespervej 91 A
3400 Hillerød
Ebba Hjorth
Fredericiagade 6, 1.tv
1310 København K
Marianne Knudsen
Nordre Fasanvej 92, st.th.
2000 Frederiksberg C
Uffe Lind Rasmussen
Eggersvej 11
2900 Hellerup
Bent Schou
Ceresvej 4
1863 Frederiksberg C
Anders Uhrskov
Bakkedal 5 A
2900 Hellerup
Karen Krab
Oxford Allé 32, st
2300 København S
Mikkel Felter
Østbrovej 2B, 3,4
2600 Glostrup
Forretningsfører
Kurt Gotfredsen
Opnæsgård 57, 1.th.
2970 Hørsholm
Tlf: 31 95 63 72
e-mail: kurt.gotfredsen@webspeed.dk
Præst
Niels Grønkjær
Præsteboligen
Løngangstræde 24, 2.
1468 København K
Tlf: 33 13 30 31
e-mail: ng@kvvv.dk
Organist
Inge Bønnerup
Peter Bangs Vej 153, 1.tv.
2000 Frederiksberg
Tlf: 33 32 68 90
e-mail: inge.boennerup@mail.dk
kirketjener
Agnete Veit
Elers' Kollegium
Store Kannikestræde 9
1169 København K
Tlf: 40 38 55 44
e-mail: agneteveit@hotmail.com